Latvia Timber International, ООО Meza 2, Limbazi, Limbazu n., LV-4001
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740434. Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone.